Slovenian Bible ReaderObisk modrih

1Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji, ob času kralja Heroda, glej, pridejo modri z Vzhoda v Jeruzalem 2in govorijo: »Kje je judovski kralj, ki se je rodil? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda na Vzhodu in smo se mu prišli poklonit.« 3Ko kralj Herod to sliši, se prestraši in ves Jeruzalem z njim. 4In zbere vse velike duhovnike in pismouke ljudstva in jih izprašuje, kje naj bi se Kristus rodil. 5Odgovore mu: »V Betlehemu v Judeji; tako je namreč pisano po preroku:

6‚In ti, Betlehem, zemlja Judova,

nikakor nisi najmanjši med Judovimi knežjimi mesti;

zakaj iz tebe bo izšel vojvoda,

ki bo vladal moje ljudstvo Izraela.‘«

7Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in jih izprašal o času, v katerem se je zvezda prikazala; 8in poslal jih je v Betlehem ter rekel: »Pojdite in natančno poizvédite po detetu; in ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pridem tudi jaz poklonit.«

9Ko so ti kralja slišali, so odšli. In glej, zvezda, ki so jo bili videli na Vzhodu, je šla pred njimi, dokler ni prišla in obstala nad krajem, kjer je bilo dete. 10Ko pa so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. 11Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo, in so padli predenj in ga počastili; in odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.

12In ko so bili v spanju opomnjeni, naj se ne vračajo k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

Beg v Egipt in umor nedolžnih otrok v Betlehemu

13Ko so odšli, glej, se Gospodov angel prikaže Jožefu v spanju in pravi: »Vstani, vzemi dete in njegovo mater in béži v Egipt in bodi tam, dokler ti ne porečem! Herod bo namreč dete iskal, da bi ga pogubil.« 14In vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo mater in se umaknil v Egipt. 15Bil je ondi do Herodove smrti, da se je spolnilo, kar je bil Gospod povedal po preroku, ki pravi: »Iz Egipta sem poklical svojega sina.«

16Ko je tedaj Herod videl, da so ga modri prevarili, se je silno razsrdil. V Betlehemu in v vsej njegovi okolici je dal pomoriti vse dečke, dvoletne in mlajše, po času, ki ga je bil pozvedel od modrih. 17Takrat se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Jeremiju, ki pravi:

18»Glas se je slišal v Rami,

jok in velik krik:

Rahela je jokala za svojimi otroki

in se ni hotela utolažiti,

ker jih ni več.«

Vrnitev iz Egipta in naselitev v Nazaretu

19Ko pa je Herod umrl, glej, se Gospodov angel prikaže v spanju Jožefu v Egiptu 20in reče: »Vstani, vzemi dete in njegovo mater in pojdi v izraelsko deželo; zakaj pomrli so, kateri so detetu stregli po življenju.« 21In vstal je, vzel dete in njegovo mater in prišel v izraelsko deželo. 22Ker pa je slišal, da v Judeji vlada Arheláj namesto svojega očeta Heróda, se je bal tja iti. In v spanju opomnjen se je umaknil v galilejske kraje. 23Prišedši tja se je nastanil v mestu, imenovanem Nazaret, da se je spolnilo, kar so govorili preroki, da bo Nazarejec.